Sergiusz Marek Bałdyga OFM

Dydaktyka

Wyższe Seminarium Duchowne OFM pod wezwaniem św. Bonawentury, Katowice-Panewniki

Pedagogika, wykłady dla studentów III roku, 1 semestr

Pedagogika specjalna, wykłady i ćwiczenia dla diakonów, 1 semestr

Duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe, ćwiczenia dla diakonów, 1 semestr