Sergiusz Marek Bałdyga OFM

Naukowa


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/u334888/domains/sergiuszbaldyga.pl/public_html/wp-content/themes/roseta/includes/loop.php on line 328

Faith-related interpreting: Simultaneous interpreters’ team at World Youth Day Krakow 2016, w: Discours religieux: langages, textes, traductions, Barbara Marczuk, Iwona Piechnik (dir.), Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 2020, 131-147.

Rozmowa w duszpasterstwie młodzieżowym. Wskazówki metodologiczne dla duszpasterzy i dla animatorów świeckich, w: Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian, Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Teologia Pastoralna w Polsce, vol. 5. pod red. ks. prof. dr hab. Tomasza Wielebskiego, Warszawa 2018, 213-233.
Incidenza del contesto socio-culturale sul fenomeno degli abbandoni: quali risposte nell’ambito della famiglia francescana? Il contesto dell’Europa orientale, w: Fedeltà e perseveranza vocazionale in una cultura del provvisorio. Modelli di lettura e proposte formative a cura di P. Martinelli e A. Schmucki, EDB, Bologna, 2014, 101-120.
M. Dziewiecki, Kapłan świadek Miłości, w: Szukającym Powołania, eSPe, Kraków, nr 088, 01/2010 (styczeń-marzec), 58, recenzja.
Wspólnotowy charakter powołania chrześcijanina, w: Dobry Pasterz. Materiały dla ojców duchownych, spowiedników i rekolekcjonistów, Komisja Episkopatu ds. Duchowieństwa, Zeszyt XXXII, styczeń-grudzień, Zielona Góra, 2007, 79-94.
Towarzyszenie młodym w odkrywaniu powołania w Kościele, w: Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rok 2007, Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu (1 Kor 1,26), Pismo Urzędowe Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Wydanie specjalne, Rok LXI, Gniezno, 2006, 28-40.
Pasquale Magro [OFM Conv.]: Immagini di Chiara d’Assisi. Teologia e spiritualità, [Obrazy św. Klary z Asyżu. Teologia i duchowość], Edizioni Messaggero Padova 2003, pp. 112, w: Studia Franciszkańskie, 14/2003, Franciszkanie, Poznań, 459-460, recenzja.
Gianmaria Polidoro, Il saluto rivelato a Francesco, [Pozdrowienie objawione Franciszkowi] Edizioni Porziuncola, S. Maria degli Angeli 2002, str. 95, w: Studia Franciszkańskie, 13/2003, Franciszkanie, Poznań, 621-622, recenzja.
Dizionario di Pastorale Vocazionale, w: Orientamenti Pedagogici, Rivista Internazionale di Scienze dell’Educazione, vol. 49, n.4 (292), 2002, 696, recenzja.
Sanz Montes Jesús, “Illum totaliter diligas” (3EpAg 15). La simbología esponsal como clave hermenéutica del carisma de Santa Clara de Asís [Symbolika zaślubin jako klucz hermeneutyczny charyzmatu św. Klary z Asyżu], Roma, Pontificium Atheneum Antonianum, 2000, pp. 517; w: Studia Franciszkańskie 12 (2002), Franciszkanie, Poznań, 2002, 709-712, recenzja.
Syrach Bogdan Janicki OFM, Panie co chcesz, abym czyniła? Lektura powołaniowa Legendy o św. Klarze z Asyżu, Kuria Prowincjalna Franciszkanów, Katowice-Panewniki, 2000, s. 148; w: Studia Franciszkańskie 12 (2002), Franciszkanie, Poznań, 707-709, recenzja.
Orientamenti per la Cura Pastorale delle Vocazioni.”Venite e vedrete” (Gv 1,39), w: Orientamenti Pedagogici, Rivista Internazionale di Scienze dell’Educazione, vol. 49, n. 5 (293), 2002, 905-907, recenzja.
AIDS jako wyraz duchowości bezdroży, w: Homo meditans, t. XVI, Duchowość bezdroży, Lublin, 1995, 169-187.
Per una pastorale vocazionale delle congregazioni femminili claustrali. Indagine empirica sulle modalità della pastorale vocazionale delle Clarisse nelle federazioni Umbria-Sardegna e Marche-Abruzzo, Estratto della Tesi di Dottorato, Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Scienze dell’Educazione, Metodologia Pedagogica, Roma, 2003, doktorat.
Choroba AIDS jako wyraz degradacji wartości seksualnej na podstawie przeprowadzonych badań, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1993, magisterium.