Sergiusz Marek Bałdyga OFM

Presentations

Invited lectures/panelist

Mixed Teams of Semi-Professional and Professional Interpreters for Specialized and Unusual Contexts? [Grupy mieszane tłumaczy ustnych niezawodowych i zawodowych w sytuacjach specjalistycznych i nadzwyczajnych?]InDialog 3, Interpreter Practice, Research and Training: The Impact of Context, University of Antwerp, KU Leuven, Antwerp, Belgium, 2019

Religious interpreting in new geo-political and social contexts [Religijne tłumaczenia ustne w nowych sytuacjach geo-politycznych i kontekstach społecznych]FIT – International Federation of Translators, Brisbane, Australia, 2017

Evangelization and formation in the digital era [Ewangelizacja i formacja w erze cyfrowej], St. Bonaventure’s Day, St. Bonaventure’s Franciscan Seminary, Katowice-Panewniki, Poland, 2017

We help to choose – youth-vocational formation: from recruitment to accompanying, [Pomagamy wybrać – formacja młodzieżowo-powołaniowa: od rekrutacji do towarzyszenia], Comitee for Clergy, Polish Bishop’s Conference, Warszawa, 2016.

Liturgical Interpreting: canonical rigor and intended impact [Tłumaczenie ustne liturgiczne: rygor kanoniczny i założone oddziaływanie], European Society for Translating Studies, Department of Business Communication, Aarhus University, Aarhus, Denmark, 2016

Faith–related interpreting [Tłumaczenia ustne związane z wiarą], Critial Link 8 Future-proofing interpreting and translation, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, 2016

Moving to the Peripheries as Brothers and “Lesser Ones” [Bracia i Mniejsi zmierzający ku peryferiom], K-lecture of Provincial Chapter OFM, Katowice-Panewniki, Poland, 2016

Fratres et Minores in Nostra Aetate [Bracia i Mniejsi w naszych czasach], K-lecture of Provincial Chapter OFM, Poznań, Poland, 2016

Faith-related Interpreting [Tłumaczenia ustne związane z wiarą], lecture and workshop, Wake Forest University, Winston-Salem, USA, 2015

Fedeltà e Perseveranza Vocazionale in una “cultura del provvisorio”: modelli di lettura e proposte formative; contesto dell’Europa orientale [Wierność i wytrwałość powołaniowa w “kulturze tymczasowości”: sposoby odczytania i propozycje powołaniowe; kontekst Europych Wschodniej], panel, Pontificia Università Antonianum, Rome, Italy, 2013

Formation in the digital era [Formacja w erze cyfrowej], Meeting of young Brothers in initial formation of the North Slavic Conference OFM, Góra św. Anny, Poland, 2012

Stop to discern [Zatrzymać się, aby rozeznać], Workshop for Guardians of the North Slavic Conference OFM, Kalwaria Zebrzydowska, Poland, 2010

Conference presentations

International Meeting of Formators:

  • Assisi, Italy, 2013
  • Split, Croatia, 2012
  • Colorado Springs, USA, 2012
  • Fatima, Portugal, 2012
  • Arusha, Tanzania, 2011
  • Jerusalem, Israel, 2011
  • Bogota, Colombia, 2011
  • Tagaytay, Philippines, 2010