Ikona świętego Antoniego,

Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2018

San Damiano – krzyż wezwania,

Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław,

4th edition 2019,

3rd edition 2016,

2nd edition 2009.

Ikona świętego Franciszka,

Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2009,

translated into:

Italian, Assisi, 2014, L’icona di San Francesco

Czech, Prague, 2010, Ikona Svatého Františka

Ikona świętej Klary,

Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2007,

translated into:

Italian, Vicenza, 2012, L’icona di Santa Chiara

Czech, Praga, 2008, Ikona Svaté Kláry

San Damiano – krzyż wezwania,

Edizioni Porziuncola, Assisi, 2002, 1st edition,

translated to:

Arabic, Beirut, 2009, Ikona San Damiano

English, Assisi, 2006, The San Damiano Cross

Czech, Prague, 2006, San Damiano – kríž povolania

German, Assisi, 2003, Das Kreuz von San Damiano

Portuguese, Braga, 2003, O Crucifixo de São Damião

French, Paris, 2003, Le Christ de saint Damien

Spanish, Assisi, 2003, Cristo de San Damián

Italian, Assisi, 2002, L’icona di San Damiano