CV

2017-obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych- TEPIS, Polska
2016-obecnie Gwardian wspólnoty w Katowicach-Panewnikach
2015-2016 Okres szabatowy w Cedar Lake, Indiana, USA
2013-2015 Wice sekretarz Kapituły Generalnej Zakonu Braci Mniejszych w Asyżu
2012 Sekretarz Kapituły Namiotów Zakonu Braci Mniejszych  „Under 10” w Guadalajarze, Meksyk
2009-2015 Wice sekretarz generalny ds. Formacji i Studiów w Kurii Generalnej Zakonu Braci Mniejszych w Rzymie
2006-2009 Sekretarz Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych
2006-2009 Członek Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań przy Episkopacie Polski
2005-obecnie Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach
2004-2009 Definitor zarządu Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
2004-2009 Dyrektor Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego „Trzej Towarzysze” w Chorzowie Klimzowcu
2004-2009 Gwardian wspólnoty w Chorzowie Klimzowcu
2002 Kurs edytorski, UPTER, Rzym
2000-2001 Gwardian wspólnoty w Pereto, Włochy
1999-2000 Dyplom: Scuola Pratica di Diritto e Teologia della Vita Consecrata [Szkoła Praktyczna Prawa i Teologii Życia Konsekrowanego], Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Watykan
1998-2003 Akredytacja przy Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej [Sala Stampa della Santa Sede], Watykan
1995-2003 Studia specjalistyczne na Salezjańskim Uniwersytecie Papieskim w Rzymie (doktorat z nauk wychowawczych ze specjalizacją w duszpasterstwie powołań)
1995-1996 Studia franciszkańskie: History of Franciscan Family [Historia Rodziny Franciszkańskiej], PAA, Rzym
1994-1995 Katecheta i duszpasterz parafii św. Ludwika w Katowicach Panewnikach
12 maja 1994 Święcenia kapłańskie w Bazylice Franciszkanów w Katowicach Panewnikach
2 lutego 1993 Profesja uroczysta w Zakonie Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach
1988-1994 Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach (magisterium z teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
28 sierpnia 1988 Pierwsza profesja w Zakonie Braci Mniejszych w Osiecznej k/Leszna
1987-1988 Nowicjat w Zakonie Braci Mniejszych w Osiecznej k/ Leszna
1987 Postulat w Zakonie Braci Mniejszych w Kobylinie
1983-1987 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku